Mới mua USB 3.1 SanDisk Ultra Luxe 150Mb/s không biết có ngon không